måndag 11 februari 2013

Måste påven nödvändigtvis få en efterträdare?

Kan man inte bara låta påvligheten gå i graven med ... njaää, eller alltså ta Bengans initiativ som ett tecken på att Gud inte ska ha någon ställföreträdare på jorden. Ingen människa är tillräckligt klok för att vara enväldig andlig ledare med rätt att döma över levande. Och gudarna ska veta att Benediktus den sextonde inte är tillräckligt klok för att leda någonting med allvarligare konsekvenser för mänskligheten än Vatikanens bordsbön - att avgå är typ det vettigaste han har gjort. Det där med att avskaffa limbo, vilket han gjorde år 2006, var väl i och för sig lite klurigt. Jag har ju bara på tok för dålig fantasi för att förstå hur det gick till. Vaknade han en morgon och tyckte att det där med en förgård till helvetet där de odöpta spädbarnen trängs var lite gammaldags, och så tog han ... bort det? Hur? På samma sätt som han tagit bort katolska kyrkans sexuella övergrepp genom att bara låtsas som om de aldrig ägt rum?

Outsägliga är det mänskliga självbedrägeriets vägar.

2 kommentarer: