onsdag 24 april 2013

Nyhetsprioritering

Läser i tidningen att Fred Karlsson blir ordförande för Svenska Litteratursällskapet och det är bra. Men när i hunnan ska jag få veta om jag har forskningsfinansiering från och med juli eller inte? De klubbade igenom sina stipendier redan förra veckan och jag vet nada. Eller så mycket vet jag att andra som på goda grunder borde få stipendium inte heller fått besked. Vad kan väl intressera Svenskfinland mer än det? Vittjar postlådan med stigande nervositet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar