onsdag 15 januari 2014

Varför det heter benji i Finland

I Finland heter bungyjump att hoppa benji. Egentligen heter det så på finska, men inte sällan hör man också finlandssvenskar tala om benjihopp. Jag har tyckt det är lite lustigt - jag minns en film i min barndom som handlade om en bortsprungen hund som hette Benji, och tänkte att det dödsföraktande gummibandshoppandet och familjefilmen kom till Finland ungefär samtidigt, men att något någonstans gick lite i kors. Så här ser Benjihunden ut:


I dag kom jag mig av någon anledning för att rota i huruvida det egentligen är hunden som är upphov till denna finskans (och följaktligen kvasifinlandssvenskans) lilla egenhet, och läste till min bestörtning att orsaken är betydligt mindre töntig. Det är nämligen så, det vet finska wikipedia berätta så det är säkert sant, att hoppeskuttandet kom till Finland via Frankrike. Och där stavas det benji - uttalet liknar engelskans (och även svenskans) uttal av bungy (eller bungee). Fast med tyngden på den sista stavelsen, förstås. Och den stavningen har finskan anammat, och ett helt nordiskt uttal av ordet benji, som inte alls påminner om det engelska. Som i sin tur inte alls kommer från det språk man talar på Vanuatu, där grenen har sitt ursprung, utan från västengelska dialekter där bungee ursprungligen var ett adjektiv som betydde något tjockt och knubbigt, men som sedermera kom att betyda suddgummi. Betydelsen försköts ytterligare till att betyda gummiband i nyzeeländsk engelska, och har åtminstone sedan 80-talet lånat sitt namn åt bungyjumpet.

Det första moderna hoppet gjordes år 1979 av studenter vid Oxford som hörde till en klubb som sysslade med farliga idrottsgrenar, medan det knasigaste hoppet gjordes 2008 då en man gjorde ett trettiometershopp (inte särskilt högt) med hjälp av ett gummiband som endast bestod av 18 500 kondomer. Det visste vi inte att vi ville veta, va?

Källa: Wikipedia på olika språk

1 kommentar: