fredag 3 oktober 2014

What???

Det är kusligt och kul att märka att junior plockar åt sig influenser från olika håll - det är sedan länge inte alls bara hemmet som påverkar hennes språk, åsikter och vanor.

Sedan i går utbrister hon "What???" när hon ser något överraskande.

Det är av allt att döma en liten anglicist jag har närt vid min barm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar